Plaćanje

kategorija posjeduje kategoriju ukupno

A1

-

603,94 €   4550,39 kn

A1

B, C

176,54 €   1330,14 kn

A2

-

603,94 €   4550,39 kn

A2

A1

176,54 €   1330,14 kn

A2

B, C

378,30 €   2850,30 kn

A

A2

126,10 €   950,10 kn

A

B

378,30 €   2850,30 knkategorija posjeduje kategoriju ukupno

B

-

842,79 €   6350,00 kn

B

A1, A2

650,48 €   4901,04 knkategorija posjeduje kategoriju ukupno

C

B, BE

676,89 €   5100,03 kn

CE

C

517,62 €   3900,01 knU svim cijenama uključen je i PDV.

Sve naše usluge možete plaćati na razne načine prema dogovoru kod upisa.